Använd WSH som ledarkarta

Som ledare behöver du välja mål och bestämma vägen dit. Will-Skill-Hill fungerar som en karta för ditt ledarskap och underlättar för dig att analysera och ta rätt beslut.

Ledarskap innebär ofta att förstå och navigera i ibland utmanande situationer. Då behöver du en karta för att kunna se och välja rätt saker att fokusera på. De tre faktorerna i Will-Skill-Hill och sambanden mellan dem hjälper dig att själv välja ut vad som krävs för att driva och utveckla situationen åt rätt håll mot målet.

  • Will: Hur är motivationen? Vad behöver åkarna få göra för att få ett större eget driv?
  • Skill: Vad händer just nu i utvecklingen? Vad kan jag göra för att det ska hända?
  • Hill: Vad i miljön behöver ändras? Får arbetet med gruppen och utmaningarna den effekt jag tänkt mig?

WSH-kartan hjälper dig att navigera i utmanande ledarskapssituationer.

WSH-kartan hjälper dig att navigera i utmanande ledarskapssituationer.

Om du bestämmer dig för att ändra en sak vänta för att se vilken effekt den får. Eftersom dina åkare är unika kan de hitta lite andra vägar till målet än vad du har tänkt dig. Var öppen så att de själva får hitta vägar till målet. WSH ger dig en möjlighet att orientera dig i utveckling och framsteg i gruppen utan att ditt ledarskap blir för mekanisk. Med ett dynamiskt ledarskap och WSH som karta över ledarskapsterrängen har du möjligheten att navigera dig fram bland de allt mer passionerade åkarna i din grupp.

Du kan använda kartan vid flertalet situationer:

  1. Planering: En riktigt bra planering gör dig förberedd och flexibel
  2. Uppstart: Analysera nuläget och anpassa kartan efter verkligheten
  3. Utmaning: Skapa svårigheter som stimulerar (och resulterar i ett nytt nuläge)
  4. Avslut: Stäm av mot målet och uppmuntra deltagarna att utvecklas själva

 

Advertisement
By kristoferolsson

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s