Hur kan variationer i miljön göra oss till bättre ledare?

Det finns ett smart sätt att utvecklas som ledare. Det handlar om att exponera sig i ett nytt sammanhang och använda det man redan lärt sig i det nya. Det gör att vi ökar vår förståelse ett rejält snäpp.

Gregory Bateson, en tvärvetenskaplig nytänkare, talar om olika inlärningsnivåer och variationer i Hill. På den första nivån, Inlärningsnivå 0, sker ingen inlärning, dvs vi har kvar samma vanor och samma beteende. På Inlärningsnivå 1 lär vi oss ett nytt beteende i en specifik miljö och om vill öka förståelse ytterligare så använder vi det vi lärt oss i en ny miljö, vilket är Inlärningsnivå 2. Det ger oss alltså en ny nivå av lärande där skillnaderna mellan den gamla och nya miljön får oss att förstå den underliggande ordningen och vad vi faktiskt kan. Det sker något med vår kontextuella förståelse, kulturella förståelse och personliga mognad när vi leder i en ny miljö. Denna princip är generell och ni som till exempel kan er träningslära vet att färdigheterna utvecklas bättre med variation än utan, och att man kan träna exakt samma rörelse i helt olika terränger. Samma sak gäller ledarskapet: Will och Skill trimmas ständigt i liknande Hills men det är först när skillnaden blir tillräckligt stor den djupare förståelsen kan komma.

Jag skulle därför våga påstå att större variationer i miljön alltså är det som får oss från att använda ledarskapet till att bemästra det. När man använder ledarskapet har man en förståelse som upprätthåller kulturen, uppdraget och sin person. När man bemästrar ledarskapet däremot övergår man till att istället leda kulturen, hitta nya sätt att utföra uppgiften och mogna i sitt beteende. Den förståelsen får man, föreslår Bateson (och numera också jag), genom att leda i nya sammanhang. Detta tankesätt hjälper oss också med övergången från ett lärlingsorienterat lärande till ett mästerorienterat lärande som jag skev om i ett tidigare inlägg.

Att använda det vi lärt oss i en miljö (Hill 1) i en ny miljö (Hill 2) får oss att bemästra vårt ledarskap.

Att använda det vi lärt oss i en miljö (Hill 1) i en ny miljö (Hill 2) får oss att bemästra vårt ledarskap.

Hur stor skillnad behöver det vara mellan de två miljöerna? Den behöver vara tillräckligt stor för att ge effekt och tillräckligt liten för att vi ska kunna se sambanden. Något av terrängen, gruppen, utrustningen eller momenten behöver vara annorlunda. Det ska en tillräcklig skillnad i kulturen och kontexten för att du ska behöva tänka på ett annat sätt. Själv använder jag samma principer när jag leder på jobbet som när jag leder instruktörskurser, när jag utbildar snowboardåkare som när jag utbildar klätterinstruktörer. Det räcker att något enstaka signifikant är annorlunda för att skillnaderna gör oss uppmärksamma på vad vi redan kan, vad vi tycker är viktigt och våra personlighetsdrag. Inte nog med det, det hjälper oss dessutom att utmanas och behålla skärpan i vårt ledarskap. När vi tvingas att anpassa och tillämpa våra kunskaper i ett nytt sammanhang gör det oss till bättre ledare.

Tipset är alltså att hitta ytterligare en miljö att leda i. Led clinics, utbilda tränare/instruktörer eller led nya typer av grupper samtidigt som du fördjupar sig där du redan är. Dina nya insikter kommer att få dig att häpna!

Advertisement
By kristoferolsson