Vad gör ledaren för att bygga gruppen?

Gruppen är kanske den viktigaste delen av miljön och avgör om upplevelsen och resultatet till slut blir speciellt eller inte. Min erfarenhet är att gruppen ofta överträffar ledarens betydelse men att det är ledaren som bygger gruppen.

Det finns tre grundläggande aktiviteter du som ledare kan göra för att bygga grupper. Aktiviteterna kan du arbeta med vid planering, nulägesanalys, utmaning och utvärdering när helst du leder grupper. Fokus är på åkarens utveckling och vilja att vara aktiv och involverad.

Du som ledare kan bygga gruppen genom att låta åkarna:
Relatera till alla i gruppen
Pröva sina idéer
Förstå vad de själva förstår

Relatera till alla i gruppen. Ett grundläggande psykologiskt behov är att tillhöra gruppen (enligt Basic Psychological Needs Theory). Får du alla att känna att de är OK och att de tillhör gruppen så infinner sig ofta ett lugn och du kan gå vidare till större utmaningar. Men att tillhöra behövs först! Och det görs bäst genom att alla får prata (och åka) med alla och att du pratar (och åker) med alla. Para ihop folk och ge dem uppgifter, prata med dem i liften, lyft upp viktiga frågor! Ge alla en chans att hela tiden få relatera till varandra. Det kan vara något så enkelt som en uppvärmning. Det behövs varje gång ni träffas. För du har inget val. De skapar själva sina egna bilder och de justerar dem bara inifrån (det är vad de chilenska biologerna Varela och Maturana kallar för självskapande system). Deras identitet är viktig och är beroende av andra runtomkring. De vill bekräfta, synka och skapa sin identitet med de andra i guppen. Lämna ingen utanför.

Att träna sig i ledarskap kan man också göra på sommaren, som i det här fallet i en kursledarkurs.

Ledarskapsträning på sommaren. Gruppen överträffar ledarens betydelse men det är ledaren som bygger gruppen.

Pröva sina egna idéer. Det gäller i stort och smått. Att få prata om sig själv i relation till det man håller på med och få det bekräftat stärker åkarna. Att de är på rätt väg. När de känner att de tillhör gruppen och när du som ledare frågar dem, ger dem val och låter dem pröva och experimentera sina egna idéer uppstår förändringen inifrån. Vilket är starkare än att kopiera någon annans instruktioner (hur du behöver jobba med nybörjare respektive rutinerade åkare finns beskrivet i mitt tidigare inlägg Hur kan jag träna viljan?). Det smittar dessutom av sig. Man skulle kunna säga att utvecklingen i gruppen har ingen början eller slut utan att den loopar. När någon i gruppen prövar något nytt, utvecklar sig eller får en insikt, så ändrar sig hela gruppen. När den första åkaren äntligen klarar ett nytt moment så kommer många snabbt efter. Det är en del av grupprocessen, vilken du kan påverka genom att låta åkarna pröva sina egna idéer.

Förstå vad de själva förstår. Åkarna agerar helt och hållet utifrån sin egen förståelse av aktiviteten. Därför behöver du förstå vad de förstår. Och samtidigt i processen kommer de öka förståelsen av vad de själva förstår. Att känna att det är OK att tycka som de gör och åka som de gör ökar deras egen förståelse och kunskap. Orden är nyckeln till förståelse eftersom en individ konstruerar sin egen värd med hjälp av orden. Hur de ser på världen och hur de använder orden är helt beroende på hur deras egen hjärna är uppbyggd och tränad. Du kan hjälpa dem att tolka och välja ut de tankesätt de redan har, de som utvecklar dem både som åkare och människor. Det utvecklar hela gruppen och ökar kompetensen hos alla.

Att ställa frågor är nödvändigt när du bygger en grupp. Det gäller i alla de tre aktiviteterna jag nämnt här. Inte bara att du ställer dem utan att de får i uppgift att själva prata över dina frågor på olika sätt, anpassat till sin egen ålder och mognad. Du har flera sätt att låta dem förankra kunskapen på (gäller även åkning):
• Själv: Självreflektion
• I par: Med en kompis eller dig som ledare
• I grupp: I hela gruppen tillsammans med dig som ledare

På dessa sätt kan du bygga gruppen, den kanske viktigaste delen av miljön.

Vår förståelse av miljön är avgörande hur skickliga ledare vi är. Detta var det sista av tre inlägg om hur miljön faktiskt är ledarens bästa vän. Jag hoppas du fått minst en ny insikt du är villig att prova nästa gång du leder!

Advertisement
By kristoferolsson