Så skapar du förutsättningar för långvarig motivation

Under rätt förutsättningar kan alla åkare utveckla sin inre motivation. Det skulle ge dem ökad stimulans och uthållighet att öva och träna, även utanför tränings-/lektionstid och trots motgångar. Du som ledare har möjlighet att skapa denna utvecklande miljö som gör dem till bättre åkare och ger dem ett livslångt intresse för skid-/snowboardåkning.

Self-Determination Theory (SDT) är en forskning kring motivation som används allt mer, även här i Sverige. Den stödjer arbetssättet enligt Will-Skill-Hill (WSH).

Genom en mängd studier har man identifierat olika typer av motivation. För att färdigheterna ska utvecklas över tid behövs en stark inre motivation som har sitt ursprung i vårt intresse, passion och värderingar. Vi gör helt enkelt det vi tycker är roligt utan någon större hänsyn till eventuella belöningar, vilket gör att vi fortsätter trots motgångar. Vi blir också mer fokuserad på det vi gör eftersom vi inte tänker lika mycket på konsekvenserna när vi är klara. Vi har en känsla att vi är fria att välja själva. Minskas kontroller och yttre orsaker till beteende tvingas hjärnan söka efter autonoma motiv.

Detta kallas alltså att vara autonomt motiverad.

"You always progress step by step", Sven Thorgren i Onboard Magazine. Photo: Sami Tuoriniemi

“You always progress step by step”, Sven Thorgren i Onboard Magazine. Photo: Sami Tuoriniemi

Som ledare kan du skapa de bästa förutsättningarna för en autonom motivation hos åkarna. Det gör du genom att tillmötesgå något som vi alla vill, våra tre psykologiska grundbehov:

  • Samhörighet innebär en känsla av gemenskap med människor som man delar upplevelser, känslor, mål, värderingar och erfarenheter med. De bryr sig om oss och vi bryr oss om dem och vi känner oss trygga och omtyckta.
  • Kompetens handlar om att göra framsteg, arbeta mot ett mål och vilja inhämta kunskap. Att lära sig kompetenser och färdigheter är stimulerande i sig själv (förutom att de användas för att uppnå något).
  • Autonomi innebär att kunna göra våra egna val och leva vårt eget liv, att vi har en röd tråd mellan tanke och handling (mellan Will och Skill), dvs mellan våra intentioner/tankar/ideér och det vi utför. Att få utrymme att prova själv även om det går åt skogen och inte bli övervakad och skuggad hela tiden.

Genom att tillfredsställa de psykologiska basbehoven kan du som ledare skapa långsiktigt motiverade åkare. Det gör du med hjälp av WSH: Skapa en utvecklande miljö (Hill) i syfte att bibehålla en hög vilja (Will) och öka färdigheterna (Skill) över en längre tid.

Tre tips till dig som vill skapa långvarigt motiverade åkare:

1. Skapa en fungerande grupp. Se till att skapa en bra stämning i gruppen genom regelbunden interaktion mellan dig och åkarna och mellan alla åkare. Du kan alltså öka samhörigheten genom att organisera vilka åkarna i gruppen åker med och variera det. Dessutom kan du visa åkaren uppskattning och intresse i ett utforskande samtal där du ställer frågor till åkaren med fokus på processen och ansträngningen fram till ett resultat.

2. Utmana i små steg. Att klara nya utmaningar ger åkaren kvitto på sin kompetens och ökar viljan att ta sig an gradvis större utmaningar. Öka svårighetsgraden med små steg. Ett exempel är Sven Thorgrens tips i Onboard Magazine nyligen om hur man gör en 360: “Try to take it step by step. Make sure you can do a straight air properly before. You have to learn the basics, and if you know how to do a good straight air you’ll probably be able to do a good 360 as well. You always progress step by step.” Prata även om ansträngningarna, tålamodet och träningarna/lektionerna som gett resultat snarare än enbart prata om resultatet i sig. Ge kvitto på att åkaren klarat av uppgiften för det är vanligt att vi inte känner det själva.

3. Ge utrymme för valfrihet. Ge åkarna utrymme att själv bestämma hur de kommer att genomföra ditt planerade momentet. Det finns ofta en inneboende valfrihet hur de tar sig an uppgiften som du kan förstärka. Förklara syftet med ett moment så de blir motiverade till varför de ska genomföra det. Om de vet varför kan de själva välja hur, i mindre delar eller i sin helhet. Använd även ord som betonar valfrihet för att stärka autonomin. Och undvik ord som minskar känslan av att välja själv så som ‘måste’, ‘ska’, etc. Du kan också ge åkarna ett konkret val. Vi uppskattar det vi själv valt högre än om vi blivit tilldelad något, även om vi skulle få det vi själv skulle valt.

Try this at home! Du känner dina åkare bäst och kan pröva ett anpassa upplägg efter ålder, färdigheter, personliga mål, terräng, etc. Börja med små steg!

Läs gärna mer i böckerna Behovsbaserat ledarskap – och Will-Skill-Hill – Att leda genom utmaningar förstås!

Advertisement
By kristoferolsson