Varför behöver vi träna viljan?

Viljan kan tränas, precis som färdigheterna. I denna serie av inlägg tänkte jag dela med mig av hur jag ser på viljan betydelse vid lärande och detta inlägg är tänkt att svara på frågan Varför behöver man träna viljan?

Vad är då viljan? Människans vilja bortom de omedelbara behoven uppstår tidigt i livet och kan beskrivas både som målet med till exempel en handling eller rörelse och energin för att uppnå det. Dessa två bör skiljas åt även om de bägge arbetar tillsammans i faktorn viljan (Will), som vi skriver om i boken. Om man tror på målet lägger man ner den energin som krävs för att uppnå det. Val av själva målet är ett samspel mellan miljö och individ och är kulturellt betingat – den är inlärd i samspel människor i ens närhet. Viljan kan alltså tränas och utvecklas.

En väl utvecklad vilja kommer inifrån och gör oss mindre beroende av yttre belöningar. För en åkare betyda det att man tränar effektivare under passet/lektionen men också att man tränar oftare utanför den organiserade träningen. Ett exempel på detta är när snowboardåkaren Sven Thorgren kom tillbaka från bergen till OS-byn med ett leende och motivering ”… vi måste ju få köra lite puder också.” (DN 5/2) Man lär sig också bättre. Hjärnforskning visar att hög motivation underlättar inlärningen. Dessutom så fortsätter man träna efter kursen eller efter man slutat tävla. Man tränar för livet.

Sven Thorgren

Sven Thorgren

Vi använder viljan för att träna färdigheter i stort och smått, till perfektion eller på nybörjarrörelser. En rörelse har ett mål och ett önskat resultat. Det har även ett åk, en vecka och en säsong. Vi använder vår vilja när vi gör en 360, tar en port eller lär oss att ploga. Att vilja är lika naturligt för oss som att göra. Så varför inte medvetet träna den och använda oss av den?

Även om en hög vilja gör att våra färdigheter utvecklas effektivare under träning så kan man ha nytta av den utanför backen eller parken. Sven Thorgren berättar i samma artikel hur han svarade Mark McMorris, X-gamesstjärnan, när denne ville ändra slopestylebanan, med ”att det inte går att göra nu efter två träningsdagar och med bara en dag kvar.” Banan ändrades inte och Sven gjorde två av sina grymmaste åk någonsin i OS-finalen. Är en väl utvecklad vilja vad som krävs för att bli en av de bästa?

Advertisement
By kristoferolsson

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s